Proses Artistik Kaedah Chapman

Proses Artistik Kaedah Chapman – Terdapat 3 fasa dalam Proses Artistik Kaedah Chapman bagi menghasilkan karya seni, yaitu: 1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea)  Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya. Di dalam konteks pendidikan seni...