Pendapat Ahli Mengenai Transaksi Elektronik


loading...

Portal Rasmi Parlimen Malaysia - Maklumat Umum

Sebuah Majlis Penasihat (Advisory Council) dibentuk dan dianggotai oleh 13 orang ahli mewakili Negeri-Negeri Melayu dan dua buah Negeri Selat - Melaka dan Pulau ...

Erwandi Tarmizi – Pakar Muamalat Kontemporer

Buku Palsu. Posted on December 20, 2017 By admin. Bismillah, Pengumuman bahwa qodarullah buku “Harta-Haram Muamalat Kontemporer” Cetakan 16 telah dibajak orang ...

cari jodoh | Isi maklumat pendaftaran BaitulMuslim.com

Baitulmuslim.com hanya untuk bujang, janda dan duda sahaja. Jika menghadapi sebarang masalah untuk mendaftar atau mendapatkan password baru, sila emailkan kepada info

PEMERIKSA PAJAK: PEMERIKSAAN PAJAK

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau ...

Asuransi Kendaraan Bermotor - AHLIASURANSI.com

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan ...

PMK NOMOR : 17/PMK.03/2013 ttg PEMERIKSAAN PAJAK

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ...

Contoh Surat Over Kredit Motor Berbagai Merk - Contohsurat

Contoh surat over kredit motor berbagai merk sebagai referensi membuat surat over kredit yang benar dan resmi.

Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana ...

Pendahuluan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang ...

PROSEDUR, CARA DAN SYARAT PENDIRIAN CV – Irma Devita ...

Jawab: Pendirian suatu badan usaha tertentu diperlukan untuk memberi wadah atau “bentuk” pada usaha tersebut. Terutama apabila terdiri dari beberapa orang yang ...

KRL – Commuterline Indonesia

Menuju 100 Tahun KRL Jabodetabek. Wacana elektrifikasi jalur kereta api di Jakarta dan sekitarnya telah dilakukan oleh para pakar dari perusahaan kereta api milik ...


Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...Definisi dan Pengertian Pajak Menurut para ahliPendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung...

Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Para Ahli

...Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Ahli – Definisi Antropologi Kesehatan Menurut Ahli Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Hasan dan Prasad (1959) Antropologi Kesehatan adalah cabang dari ilmu mengenai manusia yang mempelajari aspek-aspek biologi dan kebudayaan manusia (termasuk sejarahnya) dari titik tolak pandangan untuk memahami kedokteran (medical), sejarah kedokteran medico-historical), hukum kedokteran (medico-legal), aspek sosial kedokteran (medico-social) dan masalah-masalah kesehatan manusia. Pengertian...

Pengertian hukum menurut para ahli

...ada pada masyarakat. 5. Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. pengertian hukum menurut para ahli di dunia, pengertian hukum menurut pendapat para ahli 6. Duguit, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat...

Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli

...kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah seni (Art) atau suatu ilmu pnegetahuan. Mengenai inipun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat,...

Artikel Globalisasi Teknologi Pengaruh Teknologi Pada Remaja

...pendahuluan kita. Dalam pengertian yang luas,globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Ada pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi. Menurut Achmad Suparmanglobalisasi merupakan suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh...

Pengertian akuntansi menurut para ahli

...Pengertian akuntansi menurut para ahli – berikut ini adalah berbagai Definisi akuntansi menurut para ahli Pengertian akuntansi menurut KOHLER’S DICTIONARY Accountng is the recording and reporting of transaction – Akuntansi adalah suatu seni pencatatan dari transaksitransaksi keuangan Pengertian akuntansi menurut ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD (1970) Akuntansi adala suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat...

Teori Efektivitas Menurut Para Ahli

...Teori Efektivitas Menurut Para Ahli – Berikut ini adalah beberapa ulasan mengenai Teori Efektivitas Menurut Para Ahli Pengertian Teori Efektivitas Menurut Ravianto (1989:113) pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Modernisasi menunjukan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional dan fungsional. Pengertian modernisasi menurut pendapat para ahli: Widjojo Nitisastro modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Tujuan hukum menurut para ahli – Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut ini adalah teori-teori menurut para ahli : Tujuan hukum menurut Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang...

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

...Pengertian Pajak Menurut para ahli / Definisi Pajak Menurut para ahliPendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan Pengertian Pajak Menurut Leroy Beaulieu (1906) “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh Kekuasaan Publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah.” Pengertian Pajak Menurut Prof. Edwin RA Seligman (1925) “Tax is a compulsory contribution from...