Kedudukan Kewarganegaraan


loading...

Encyclopedia - Wikipedia

An encyclopedia or encyclopaedia is a reference work or compendium providing summaries of information from either all branches of knowledge or from a particular field ...

Perlembagaan Persekutuan - kptg.gov.my

Perlembagaan Persekutuan Bab 3—Tambahan Perkara 29. Kewarganegaraan Komanwel 30. Perakuan Kewarganegaraan 30A. (Hak mengundi, dsb., bagi warganegara Singapura dan ...

Perlembagaan Malaysia - Wikipedia Bahasa Melayu ...

Sokongan majoriti ⅔ ahli Parlimen dan perkenan Majlis Raja-Raja Kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak; Kepentingan sah kaum lain ...

Dr Ting Tiong Choon kekal ADUN Pujut | Politik | Berita Harian

KUCHING: Mahkamah Tinggi di sini, memerintahkan Dr Ting Tiong Choon yang dipecat oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak pada 12 Mei lalu, dikembalikan statusnya ...

Geopolitik di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri ...

Embassy Related (Info & Documents) - Malaysian Students ...

Sekiranya ingin mendapat keterangan lanjut atau lain-lain maklumat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bahagian Konsular, datang sendiri ke Kaunter Konsular ...

Kedutaan Besar Republik Indonesia – 30 Great Peter Street ...

Embassy of the Republic of Indonesia to the United Kingdom, and also accredited to Ireland. Contains information about the operations of the embassy, Indonesia ...

Gerak sosial - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Gerak sosial (Mobilitas sosial) adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari satu status ke status yang lain.

contoh Makalah PKN | Pendidikan - Berita Terbaru

Makalah PKN - Setelah dibahas mengenai cara membuat makalah yang baik kali ini akan dibahas mengenai makalah PKN.Biasanya tugas makalah diberikan sebagai

Riva Ayuningtyas • BANK SOAL: SOSIOLOGI KELAS XI SEMESTER ...

BANK SOAL: SOSIOLOGI KELAS XI SEMESTER 1 (beserta kunci jawaban) • Berikut ini yang merupakan pengertian stratifikasi sosial yang benar adalah …. a. susunan ...


Macam Macam Konstitusi

...yang lebih tinggi dari undang-undang Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa 3) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. 4) Konstitusi...

Pengertian hukum menurut para ahli

...bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. 3. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149). 4. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan...

Fungsi konstitusi menurut Hans Kelsen

...Fungsi konstitusi menurut Hans Kelsen yaitu memberi kekuasaan membentuk hukum kepada pihak yang ditentukan. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaran suatu negara, yaitu : 1. Sebagai Hukum Dasar Prinsip kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam konstitusi sebagai bentuk kesepakatan bersama rakyat. Konstitusi berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu Negara seperti pembatasan kekuasaan...

Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol

...dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Melalui perencanaan sebuah organisasi, tak terkecuali organisasi pendidikan, setiap orang mempunyai tanggung jawab dan wewenang serta hak dan kewajiban, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat...

Pengertian Hukum Menurut Aristoteles

...mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.” “hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.”...

Sejarah Sutardjo Kartohadikusuma

Biografi Sutardjo Kartohadikusumo

...Tumenggung, dan Ko Kwat Isi Petisi Soetardjo Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom) dalam batas Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu...

Aktivitas Kantor

...Kantor Secara etimologis kantor berasal dari Belanda: “kantoor”, yang maknanya: ruang tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan, jawatan instansi dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris “office” memiliki makna yaitu: tempat memberikan pelayanan (service), posisi, atau ruang tempat kerja. Pengertian kantor dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kantor dalam arti dinamis dan kantor dalam arti statis. Kantor dalam arti dinamis merupakan proses penyelenggaraan...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, memiliki fungsi yang luarbiasa dalam mengembangkan kepribadian bangsa. Fungsi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia senantiasa berkepribadian, berperilaku, dan berbudi bahasa khas Indonesia. Pengalaman berbahasa yang amat berharga dalam pengembangan kepribadian ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penegasan ini menunjukkan kedudukan dan...

Fungsi Kanta Pembesar

...keseluruhan bagi pembesaran (sekali lagi, jangan dikelirukan dengan kuasa optik). Sungguhpun begitu, kanta pembesar yang tidak selalu digunakan seperti yang dinyatakan di atas. Ia adalah lebih selesa untuk meletakkan pembesar dekat dengan objek (satu jarak fokus jauhnya). Mata boleh dijarakkan lebih jauh, dan imej yang baik boleh diperolehi sangat mudah; tumpuan tidak begitu sensitif berbanding kedudukan sebenar mata. Kuasa...

Artikel Pranata Keluarga

...dalam perilakunya sehari-hari. e) Fungsi sosialisasi; memberikan pemahaman tentang bagaimana seorang anggota keluarga bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain dalam keluarga. Anak-anak telah dikenalkan dengan kedudukan dan status tiap-tiap anggota keluarga dan kerabat lainnya. Dengan demikian, anak secara tidak langsung telah belajar dengan orang lain dalam keluarga dan kerabat, sehingga mereka bisa membedakan sikap dan cara bicaranya saat ber-interaksi...