Etika Dalam Gejala Rasuah


loading...

Gejala Rasuah - tatiuc.edu.my

GEJALA RASUAH. DEFINASI RASUAH. Perkataan “rasuah” berasal daripada perkataan Arab yang berbunyi “al-risywah”. Dalam Al-Quran rasuah digolongkan dalam kata ...

KOD ETIKA KERJA KUMPULAN SIME DARBY

1 Di dalam buku panduan ini, Perkataan “Kumpulan”, “Sime Darby”, “kita” dan “kami” digunakan silih berganti untuk merujuk kepada Kumpulan Sime Darby ...

Daim bersuara, krisis keyakinan kronik - Nasional - Sinar ...

SAYA telah diminta berkongsi pandangan mengenai isu struktural yang dihadapi oleh negara kita dan apa yang boleh dilakukan berkaitan dengannya. Saya amat keberatan ...

Penyalahgunaan Dadah | 88 Karangan

Penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang terlibat dalam perlakuan yang berulang-ulang atau penggunaan dadah yang berlebihan. Biasanya dadah akan mendatangkan ...

PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

ABSTRAK. Sumber manusia ditakrifkan sebagai sekumpulan kakitangan dan pekerja yang berkhidmat dengan sesebuah organisasi. Apabila memperkatakan topik sumber manusia ...

Parti Pribumi Bersatu Malaysia ← Chedet

Kepada semua rakyat Malaysia yang cinta Negara Bertuah ini. Ingin saya maklumkan bahawa Parti Pribumi Bersatu Malaysia sudah tertubuh dengan rasminya.

Temuduga Pembantu Tadbir N17 | Blog Temuduga Kerja Kerajaan

saya nak bertanya kepada sesiapa yang leh menjawabnya. baru2 ini sijil2 asal saya telah ditenggelami banjir. saya sendiri tidak menyedari sebab ingatkan fail tu dalam ...


Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian

...lain, atau dari suatu jenjang pendidikan/pekerjaan ke jenjang yang lebih tinggi. Sosialisasi antisipatoris ini juga dialami ketika seseorang yang baru lulus sarjana akan memasuki dunia kerja dan sebagainya. 5. Sosialisasi Sebagai Suatu Proses Untuk menjadi masyarakat yang “normal” atau diterima di dalam masyarakat, diperlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku kita sendiri dari sudut pandang orang lain. Kalau sudah...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...budaya. Sifat terpenting dalam modernisasi adalah rasionalitas, kemampuan berfikir secara rasional mampu menjelaskan segala gejala permasalahan sosial yang ada. Rasionalitas menjadi dasar dan karakter dalam hubungan antar individu dan pandangan masyarakat terhadap masa depan yang diidam-idamkan. Sedangkan ciri penting yang diungkapkan Schoorl yaitu konsep masyarakat yang plural yang diidentikan dengan masyarakat modern. Learner dalam Dube (Nurbayani dan M Iqbal,...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...serta jejaringan aktivitas. 2.4. The World is Flat Thomas L. Friedman dalam bukunya The World is Flat menulis bahwa dunia telah berubah menjadi datar (flat). Friedman melihat ada 10 faktor penyebabnya yaitu: a. 11/9/89 Ketika tembok berlin runtuh pada tanggal 9 Nopember 1989. Suatu simbol pemisah antara dunia blok barat dan blok timur telah diruntuhkan sehingga dunia kini menyatu....

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Wojowarsito berpengertian bahwa bahasa adalah alat manusia mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman yang terdiri dari lambang-lambang bahasa. Bahasa adalah lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang berkembang baik berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Menurut Keraf dalam Smarapradhipa (2005:1), memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan...

Artikel Globalisasi Teknologi

...Artikel Globalisasi Teknologi – Berikut ini adalah contoh artikel globalisasi teknologi Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat membuat bola dunia terasa makin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Cara pandang terhadap duniapun sudah berubah. Teknologi informasi dalam perubahan cara pandang itu telah menjadi ujung tombak berbagai perubahan lain yang dirasakan manusia di muka bumi ini. Namun, perubahan...

Klasifikasi Pranata Sosial

...Klasifikasi Pranata Sosial – Berikut ini adalah beberapa Klasifikasi Pranata Sosial Menurut Koentjarainingrat, dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali terdapat pranata sosial. Penganekaragaman pranata-pranata sosial tersebut berbeda-beda antara orang satu dengan yang Iainnya. Menurut Koentjarainingrat, ada delapan macam pranata sosial, yaitu sebagai berikut Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, misalnya keluarga Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia...

Teori Actuating

...meningkatkan pengetahuan kita mengenai penjelasan tentang actuating. 1.2. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan makalah ini antara lain: Untuk mengetahui pengertian actuating Untuk mengetahui Directing Untuk mengetahui Model Motivasi Manusia Untuk mengetahui Beberapa hal yang tercakupdala actuating 1.3. Rumusan Masalah Perumusan Masalah Apa pengertian actuating? Apa pengertian Directing? Bagaimana Model Motivasi Manusia? Apa saja yang tercakup dalam Actuating? BAB II ISI...

Aktivitas Kantor

...arrange information) Informasi yang diakumulasi oleh kantor jarang dalam bentuk yang sama layaknya ketika diberikan, seperti mengumpulkaninformasi dan sumber-sumber yang berbeda dan membuat perhitungan/pembukuan. Kantor bertanggungjawab memberikan informasi dalam bentuk terbaik dalam melayani manajemen, seperti penyiapan faktur/kuitansi, penetapan harga, akuntansi, laporan keuangan, dll. d) Memberi Informasi (to give information) Bila manajemen diminta sejumlah informasi yang diperlukan, kantor memberikan informasi...

Pengertian Prestasi Diri

...yang memuaskan. Prestasi diri memiliki peran yang sangat penting bagi keunggulan bangsa. Peran prestasi diri sebagai berikut: Meningkatkan taraf hidup bangsa dan negara. Memperkokoh stabilitas nasional, persatuan dan kesatuan. Mengharumkan nama baik bangsa dan negara dimata internasional. Menjaga kedaulatan bangsa dan negara. C. Pengertian potensi Kamu dapat menjadi sukses ketika mampu mengubah potensi dalam dirimu menjadi kompetensi yang diharapkan....

Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...2. Asas Kekuatan Mengikat: Asas ini dimaknai dengan adanya ikatan dari para pihak ketika membuat kontrak. Para pihak yang menandatangani kontrak terikat dengan apa yang telah ditandatanganinya dalam kontrak tersebut. Asas yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa pada pokoknya perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Kata-kata”berlaku sebagai undang-undang” memiliki makna kekuatannya...