Asas Kekeluargaan


loading...

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK - eprints.utm.my

Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik. 3. Oleh itu keluarga adalah unit asas masyarakat kerana ia terdiri daripada ibu, bapa dan anak-anak. Gabungan keluarga-keluarga ...

Kertas kerja kursus perkahwinan - slideshare.net

kertas kerja subprogram kursus perkahwinan dan kekeluargaan fiesta sinergi intelek kolej tun syed nasir tarikh 26 dan 27 april 2014 tempat dewan kuliah 3 unive…

Rencana | Berita Harian

ASAS kenegaraan merujuk kepada aspek yang menjadi pasak kepada pembentukan dan pembinaan negara. Asas ini membentuk identiti bagi Malaysia yang seterusnya memberikan ...

ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA | Mifta Churohman ...

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara

Slot 4 pdp berkesan - SlideShare

Slot 4 pdp berkesan 1. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANG CEMERLANG 2. Objektif Modul PdP Cemerlang Membimbing guru-guru menghasilkan P&P ...

RPT PENDIDIKAN KESIHATAN KSSR TAHUN 4 | PDF Flipbook

p. 3 rancangan pelajaran tahunan pendidikan kesihatan tahun 4 (kssr) minggu modul / tajuk standard kandungan 7 modul 1 1.2 mendemonstrasi 10 - 14 kesihatan fizikal ...

PROFIL : MOHD ZULKIFLI B. SHAFIE | MohdZulkifli.Com

Saya Zul, penulis blog MohdZulkifli.Com yang saya mulakan sejak April 2008. Saya dilahirkan pada 1 Oktober 1980. Saya adalah anak kelahiran Johor, tetapi

Kementerian Kewangan Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 WP PUTRAJAYA 03-8000 8000 03-88823893 / 03-88823894

BAB A1 PENGENALAN MUAMALAT ISLAM HASIL PEMBELAJARAN

1 BAB A1 PENGENALAN MUAMALAT ISLAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini, calon akan dapat: Memahami konsep Islam, matlamat (maqasid) dan sumber-sumber syariah.

Hukum di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis ...


Peranan Kontrak Dalam Hukum Bisnis

...merupakan salah satu sumber dari perikatan. B. Asas-asas dalam Kontrak Bisnis Asas dimaknai sebagai hal-hal mendasar yang menjadi latar belakang lahirnya suatu norma atau aturan atau kaidah. Sebelum membuat suatu aturan biasanya ditentukan dahulu asasnya yang biasanya lebih bersifah filosofis. Asas-asas dalam kontrak bisnis di antaranya. 1. Asas Kebebasan Berkontrak: Asas ini dimaknai dengan adanya keleluasaan atau kebebasan bagi...

Contoh Asas Kebangsaan

...Contoh Asas Kebangsaan – Berikut ini adalah beberapa Pengertian Asas Kebangsaan dan juga mengenai Contoh Asas Kebangsaan Pengertian Asas Kebangsaan adalah asas ini didasarkan pada kekuasaan negaranya atas warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Maka asas ini mempunyai kekuatan Ekstrateritorial yang berarti bahwa hukum dari negara tersebut tetap...

Asas ASEAN

...ASAS ASAS ASEAN – Berikut ini adalah Asas ASEAN, prinsip ASEAN dan Tujuan ASEAN ASAS ASAS ASEAN Setiap anggota ASEAN memikul tanggung jawab utama untuk memperkokoh stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara. setiap anggota ASEAN menjamin perdamaian dan kemajuan perekonomian nasional setiap anggota. setiap anggota ASEAN menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan pihak luar dalam...

Maklumat Asas Pertanian Padi Dalam Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...Maklumat Asas Pertanian Padi Dalam Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia PENANAMAN PADI DI MALAYSIA – Pokok padi tergolong di dalam keluarga Gramineae. Terdapat 19 spesies padi, cuma dua spesies sahaja iaitu Oryza glaberima stend dan Oryza sativa L. yang ditanam dengan meluas. Oryza glaberima ditanam di Afrika dan Oryza sativa L. pula terdapat khasnya di Asia, Australia dan Amerika....

Contoh Organisasi Di Indonesia

...bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian,”Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU No.12/1967). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat...

Artikel Globalisasi Teknologi Pengaruh Teknologi Pada Remaja

...kehilangan mahkota paling berharga miliknya. Dan 80% sudah berani mencoba dan menggunakan obat-obatan terlarang (narkotika). Itulah yang sangat kita sayangkan dari remaja kini, yang seharusnya mereka menjadi peran penerus pahlawan bangsa. 2. Semakin lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan musyawarah mufakat, dan gotong royong. 3. Semakin sedikit generasi muda yang melestarikan musik, tarian, dan budaya tradisional kita. 4....

Penyimpangan Pranata Keluarga

...lingkungan keluarga, orang tua dapat melakukan beberapa hal, seperti berikut ini. Menciptakan suasana harmonis, perhatian, dan penuh rasa kekeluargaan. Menanamkan nilai-nilai budi pekerti, kedisiplinan, dan ketaatan beribadah. Mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak. Selalu meluangkan waktu untuk mendengar dan menghargai pendapat anak, sekaligus mampu memberikan bimbingan atau solusi jika anak mendapat kesulitan. Memberikan punnish and reward, artinya...

Kegiatan Ekonomi Tradisional

...hidupnya. Proses produksi dan sistem distribusinya terbentuk karena kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Terpeliharanya sifat kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat. Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana. Kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah sebagai berikut: Tidak terjadi persaingan usaha karena semua kegiatan dilakukan berdasarkan kebiasaan. Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus...

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja

...Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dan definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja Keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat....

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Maka dari berbagai definisi dari para ahli dan berbagai perspektif (sudut pandang) maka dapat kita simpulkan pengertian pajak sebagai berikut : Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.” Tidak...